Innovaatioiden Vantaa - strategian kärkihankkeista mahdollisuuksia myös yrityksille

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Kärkihankkeet ovat kaupungin strategisen kehittämisen kannalta tärkeitä ja edellyttävät usein laajaa yhteistyötä yritysten kanssa. Tuoreen strategian kärkihankkeiksi on nimetty Vantaan ratikka, Kuusijärven alue, Oppimiskampus ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo.

Innovaatioiden Vantaa -strategiaa kuvaava kuvituskuva, jossa esitellään strategian pääteemoja ja painopisteitä

Vantaan ratikka

Vantaan ratikka on hanke, jossa suunnitellaan Vantaalle noin 19 kilometrin pituista pikaraitiotietä ja siihen liittyviä katutilan uudistuksia. Tavoitteena on luoda uusia erinomaisen saavutettavuuden asuin- ja työpaikka-alueita, joille kaupunki voi kasvaa kestävästi. Toteutuessaan ratikka loisi huomattavia investointimahdollisuuksia Vantaalle.

Kuusijärvi

Kuusijärvestä kehitetään Vantaan luontomatkailun ja virkistyksen helmi maiseman ja alueen kantokyvyn määrittämissä suhteissa. Kuusijärvellä kehitetään palvelutarjontaa sekä digitaalista, fyysistä ja sosiaalista saavutettavuutta.

Oppimiskampus

Oppimiskampusta suunnitellaan Jokiniemeen pääradan varteen. Se tulee elävöittämään ja laajentamaan Tikkurilan keskustaa. Oppimiskampus muodostaa eri toimijoiden luoman ekosysteemin, joka tarjoaa oppimisen palveluita niin yksilöille, organisaatioille ja yrityksille. Tavoitteena on verkostomainen toimintatapa, joka kokoaa yhteen niin ammatillista, ammattikorkeakoulu kuin yliopistotasoista koulutusta.

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo kärkihankkeena vahvistaa Myyrmäen alueen arvoa ja elinvoimaa sekä kiinnostavuutta niin yrityksille, järjestöille kuin kansalaisyhteiskunnalle.

 

Maailmaa ei saada valmiiksi yhdessä strategiakaudessa eli neljässä vuodessa. Tämän takia Vantaan strategia katsoo myös kauemmas. Neljä kärkihanketta rakentaa tulevaisuutta pidemmälle. Ratikka mahdollistaa tiivistyvän kaupungin, kulttuuritalo nostaa kulttuurin merkitystä, Kuusijärvi parantaa matkailua ja luonnon virkistyskäyttöä ja Oppimiskampus tukee niin elinvoiman kuin jatkuvan oppimisen tarpeita.

Avainsanat

Business VantaaStrategiaHankkeet