FAIR vahvistaa yritysten liiketoiminnan digitalisaatiota

Uutinen

FAIR -hanke (Finnish AI Region) edistää yritysten digitalisaatiokehitystä ja tekoälyn hyödyntämistä liiketoiminnassa. Yrityksille tarjottavien palveluiden laadun varmistaa vahva toimijaverkosto.

Varasto, trukki

Vantaan kaupunki on mukana Helsingin kaupungin koordinoimassa Finnish AI Region (FAIR) hankkeessa, joka valittiin rahoitettavaksi osana eurooppalaisten (digitaalisten) innovaatiohubien kehittämistä (EDIH).  

FAIR tukee yrityksiä erityisesti tekoälyyn, lisättyyn todellisuuteen sekä kyberturvallisuuteen liittyvillä osaamispalveluilla. Ensisijaisina kohdealueina ovat digitaaliset palvelut, älykaupungit sekä terveysalaan liittyvät ratkaisut.  

Innovaatiokeskittymät tarjoavat palveluja erityisesti PK-yrityksille, koska niissä tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnan ja tuotannon kehittämisessä on vasta alkuvaiheessa ja huipputeknologian käyttöönoton haasteellisuus korostuu.  

Vantaalla FAIR -hankkeen toimintaa koordinoi elinkeinopalvelut, joka tarjoaa vantaalaisille yrityksille sekä kaupungin omia että verkoston järjestämiä palveluja. Vantaan elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaan mukaan hanke tukee kaupungin innovaatiostrategiassa asetettuja tavoitteita ja täydentää kärkiklusteritoimintaa.  

Smart Vantaa ja kaupunki kokeilualustana -toimintamallit ovat kaupungin innovaatiostrategian kehittämiskohteita. Haluamme tukea yritysten perustamista ja niiden kasvua tarjoamalla uusia yhteistyömahdollisuuksia kaupungin kanssa.  

 

 

Vantaan kaupungin tavoitteena on vahvistaa alueella toimivien yritysten digitalisaatiota ja tekoälyn käyttämistä osana liiketoiminnan ja tuotannon kehittämistä.

Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa

Vantaan kaupungin tavoitteena on vahvistaa alueella toimivien yritysten digitalisaatioita ja tekoälyn käyttämistä osana liiketoiminnan ja tuotannon kehittämistä. Kärkiklusteritoiminnassa kehitämme jatkuvasti verkostomaista toimintaa, joka hyödyttää yritysten osaamisen kehittymistä ja mahdollistaa niiden kansainvälistymisen. 

Vantaallakin valtaosa yrityksistä on pieniä. Haluamme tarjota kasvuhalukkaille yrityksille mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää toimintaansa verkostomaisessa yhteistyössä. Siihen FAIR -hankkeen konsortio ja kansainväliset yhteydet antavat hyvät mahdollisuudet.” 

Haluamme tarjota kasvuhalukkaille yrityksille mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää toimintaansa verkostomaisessa yhteistyössä.

Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa

FAIR -hankkeessa palveluja tarjoaa vahva verkosto.  Hanketta toteuttavat Helsingin kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Haaga-Helia, Metropolia, CSC, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, KIRAHub ja EIT Digital.  

FAIR -hanke on osa uutta Digitaalinen Eurooppa-ohjelmaa, jonka ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan Eurooppalaisia digitaalisia innovaatiohubeja (EDIH) noin 241 miljoonalla eurolla. 

Lisätietoja

Kimmo Viljamaa

Vantaan elinkeinopalvelut
Elinkeinojohtaja
kimmo.viljamaa@vantaa.fi

Laila Bröcker

Vantaan kaupunki
Projektipäällikkö
laila.brocker@vantaa.fi