6Aika Vantaa

Vuonna 2022 päättynyt 6Aika oli Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Yhteiskehittämiseen ja kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjosi erilaisia kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. Tälle sivustolle on koottu Vantaan 6Aika-työn keskeiset tulokset: avoimen alustatoiminnan synty, yhteiskehittämisen toimintamalli ns. "Vantaan tapa toimia", sekä erilaiset innovatiiviset ratkaisut ja innovaatiotoiminnan vauhdittuminen.

Tulosta syntyy - kaupunki kokeilualustana

6Aika-strategia on rakentanut Vantaan kaupunkialueesta kehittämis- ja yhteistyön alustan. Vantaalla kokeilutoiminta on juurtunut kaupungin perustoimintoihin - tästä esimerkkinä toimii uusi testbed.vantaa-sivusto.

Tutustu 6Ajassa luotuun kokeilutoiminnan malliin avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Tulosta syntyy - yhteiskehittäminen Vantaalla

Vantaalaisen kehittämiskulttuurin muutos on yksi keskeisimmistä 6Aika-strategian vaikutuksista Vantaalla. 6Ajassa luodulla yhteiskehittämisen mallilla kaupunkia kehitetään yritysten, asukkaiden, oppilaitosten, kaupungin toimialojen ja muiden tki-toimijoiden yhteistyönä.

Tutustu vantaalaiseen yhteiskehittämisen malliin avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Tulosta syntyy: innovaatioita ja innovatiivista otetta kaupunkikehittämiseen

6Aika-hankkeista on poikinut lukuisia innovatiivisia ratkaisuja kaupungin haasteisiin. Innovaatiotoiminnan vauhdittamista​ jatketaan ekosysteemisopimuksella 2021 – 2027. 6Ajan opeilla ja tekemisen tavoilla on ollut kokonaisuuden valmistelussa ratkaiseva rooli.