Service group: Trafik

Planering och deltagande

Innehållssida

Planeringen av Vandaspåran fortskrider samtidigt i nivå med översiktsplanen, stationsplanerna och gatu- och parkplaneringen. Du kan delta i planeringen av Vandaspåran på flera olika sätt.

Vandaspåran Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Startsida

Vandaspåran är en planerad snabbspårväg. Den skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Tillstånd och anmälningar Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Startsida

För verksamhet inom kommunens område krävs olika tillstånd. Vanda beviljar tillstånd inom sitt område bland annat för byggande, ordnande av evenemang, restaurangverksamhet och försäljning av tobaksprodukter.