Etikett: Spårvagn

Planering och deltagande

Innehållssida

Planeringen av Vandaspåran fortskrider samtidigt i nivå med översiktsplanen, stationsplanerna och gatu- och parkplaneringen. Du kan delta i planeringen av Vandaspåran på flera olika sätt.

Vandaspåran Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Startsida

Vandaspåran är en planerad snabbspårväg. Den skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.