Etikett: Samarbete

Neuvova Vantaa

Projekt

Neuvova Vantaa är ett utvecklingsprojekt med många aktörer som syftar till att utveckla rådgivningstjänsterna för invandrare. Utvecklingsprojektet sammanför aktörer som ger rådgivning med låg tröskel och utvecklar stadens flerspråkiga rådgivnings- och informationstjänster.