Valmiuksien parantaminen

Palveluja kielitaidon työnhakutaitojen ja yrittäjyystaitojen edistämiseksi.