Vantaan kaupungin uuden toimitalon toteuttajaksi Lehto Tilat Oy

Uutinen

Näkymä Kielotien suunnasta. Suunnitteluvaiheen havainnekuva ei kaiklta osin vastaa yksityiskohtaista lopputulosta.

havainnekuva Kielotie 13 hybridirakennuksesta.

Kuva: Lehto Group, PESARK ja Sweco.

Tikkurilan keskustaan kohoaa monipuolinen kokonaisuus uutta toimistotilaa, asumista, katutason liike- ja palvelutilaa sekä maanalainen pysäköintilaitos. Vantaan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö VTK Kiinteistöt Oy on valinnut hybridirakennushankkeen toteuttajaksi Lehto Tilat Oy:n.

Lehto Tilat Oy valittiin vastaamaan monitilatoimistorakennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisvastuu-urakkana. Kilpailutus järjestettiin julkisena hankintana käyttäen neuvottelumenettelyä.

Hybridihanke koostuu kahdesta osakokonaisuudesta: VTK Kiinteistöt Oy:n omistukseen tulevasta monitilatoimistorakennuksesta sisältäen katutasokerroksen liiketilat, kaupungin käyttöön tulevat toimitilat ja maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä Lehdon omaan lukuunsa toteutettavasta asuntorakentamisesta. Asuntorakentaminen sijoittuu kruunuksi toimitilarakennuksen päälle.

- Hankkeen keskeinen sijainti Tikkurilan keskustassa, aivan kaupungintalon vieressä, asettaa sille korkeat vaatimukset niin arkkitehtuurin kuin toiminnallisuudenkin suhteen. Lehto Tilat Oy:n suunnitelma ”Koralli” edustaa nykyisestä poikkeavaa muotokieltä ja muodostaa omaleimaisen, näyttävän kokonaisuuden. Keskiössä ovat olleet myös ympäristötavoitteet, summaa Vantaan apulaiskaupunginjohtaja ja kilpailun arviointiryhmän puheenjohtajana toiminut Hannu Penttilä.

Hybridirakennuksena toteutettava Kielotie 13:n kortteli elävöittää Tikkurilan kaupunkikeskustaa muun muassa rakennuksen kutsuvan kivijalan ja pohjakerroksen ansiosta, ja liittää tulevat rakennukset ja niiden toiminnot onnistuneesti muuhun kävelykeskustaan. Rakennuksen energiatehokkuus on korkeinta A-luokkaa ja sen hiilijalanjälkeä tavoitellaan keskimääräiseen uudisrakennukseen nähden jopa 55 prosenttia pienemmäksi muun muassa materiaalivalinnoin ja energiaratkaisuin. Hankkeelle on tavoitteena hakea kansainvälisesti tunnustetun LEED-ympäristösertifioinnin korkein mahdollinen taso.

Uuteen toimitaloon suunnitellaan nykyaikaisia ja muuntojoustavia työtiloja vähintään 800 kaupungin työntekijälle, jotka tällä hetkellä työskentelevät useassa eri toimipisteessä.

- Monien toimipisteidemme työskentelytilat eivät enää vastaa nykypäivän vaatimuksiin. Uuden toimitalon vaihtoehtona eteemme olisivat lähivuosina tulleet kustannuksiltaan jopa suuremmat ja raskaat nykyisten toimipisteiden peruskorjaukset. Tällöin myös uutta katutason liiketilaa ja uutta asuntotuotantoa olisi jäänyt toteutumatta, Penttilä jatkaa.

Lehto Tilat Oy:n hintatarjous monitilatoimistorakennuksen osalta on noin 58 miljoonaa euroa, joka hieman alittaa hankkeen alustavat arvioidut kustannukset.

Tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan hanke olisi valmis 2025.

- Lehdon näkökulmasta katsottuna on ilo päästä kehittämään Tikkurilan keskustaa. Tässä hankkeessa Lehdon asiantuntemus ja osaaminen pääsee oikeuksiinsa, sillä pystyimme yhtiön eri palvelualueiden yhteistyönä tuottamaan kaupunkilaisia tukevan kokonaisratkaisun. Kaupunki investoi toimitilaratkaisun ja Lehto puolestaan tuottaa asuntorakentamisen kokonaisuuden omaperustaisena hankkeena, kertoo Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto.
 

Avainsanat

TikkurilaKaupunkikehitysHallinto