High Metal Oy: Vastuullisuudesta liiketoiminnan vahvuus

Uutinen

Vantaan elinkeinopalvelut kutsuu yritysten edustajia tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Toukokuussa pääsimme vierailulle vantaalaiseen High Metal -yritykseen, joka valmistaa ruostumattomasta ohutlevystä prosessilaitteita ja komponentteja teollisuuden käyttöön. Tilaisuuden aiheena oli vastuullisuus osana yrityksen liiketoimintaa.

High Metal Oy :n ja Vantaan elinkeinopalveluiden tilaisuudessa käsiteltiin vastuullisuutta yrityksen liiketoiminnassa.

Vastuullisuus liiketoiminnan vahvistajana

High Metal Oy on perinteinen perheyritys, jonka arvoihin on aina kuulunut vastuun kantaminen.  Vastuullisuusohjelman laatiminen olikin yritykselle luonteva tapa edistää vastuullisuuden toteuttamista käytännössä.    

Vastuullisuusohjelman tekeminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa yrityksen toiminnan kaikki osa-alueet ja ottaa huomioon sidosryhmien tarpeet ja odotukset.  

High Metalissa ohjelman tekemiseen osallistuivat yrityksen eri toimintojen asiantuntijat. Yrityksen koko henkilöstöä sekä sidosryhmien odotuksia yrityksen vastuullisuustoiminnan suhteen kuultiin projektin alkukartoituksen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa.   

High Metal vastuullisuuden painopistealueet

Varatoimitusjohtaja Lauri Nurmisen mukaan vastuullisuus on tärkeä osa High Metalin arvoja, yhdessä tekemistä ja koko liiketoiminnan kehittämistä.  Siksi henkilöstön mukana oleminen ja yrityksen sidosryhmien kuuleminen on tärkeä osa kehittämistä.  

Pohjatyön perusteella määriteltiin High Metalin vastuullisuuden tärkeimmät osa-alueet ja sen neljä keskeistä teemaa: älykäs materiaalinkäyttö, työntekijöiden hyvinvointi, hiilijalanjäljen pienentäminen sekä turvalliset ja kestävät tuotteet ja ratkaisut.  

Vastuullisuustyöhön tarvitaan koko henkilöstön pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä, jonka kulmakiviä ovat läpinäkyvyys ja tulosten jatkuva seuranta. Henkilöstöllä on oltava tunne siitä, miten he itse voivat edistää vastuullisuuden toteuttamista yrityksen sisällä.   

Toinen tärkeä asia on työn tulosten jatkuva seuranta. Siksi vastuullisuustyötä käsitellään joka kuukausi henkilöstö-infoissa, kertoo Lauri Nurminen. 

Vastuulliset menestyvät 

high metal oy:n liiketoiminnassa vastuullisuus on osa liiketoimintaa.

 

Think Further Oy:n toimitusjohtaja Joona Kallisen mukaan yritysten asiakkailta tulevat vastuullisuusodotukset kiristyvät tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Saman aikaisesti markkinoilla on kasvava kysyntä kestävää kehitystä edistäviä tuotteita ja ratkaisuja kohtaan. 
 
Myös lähivuosina tiukentuva sääntely edellyttää entistä tarkempaa raportointia yritysten liiketoiminnan vaikutuksista ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan. Vaikka sääntelyn muutokset koskevat aluksi vain suuria yrityksiä, on niillä merkittävä vaikutus koko toimitusketjuun riippumatta yrityksen koosta ja toimialasta.   

Kallinen neuvoo yrityksiä ennakoimaan tulevat muutokset ja pohtimaan, miten yritys onnistuu hyödyntämään markkinan murroksen luomalla kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin.

Joona Kallinen, Think Further Oy

 Kallinen neuvookin yrityksiä ennakoimaan ajoissa tulevat muutokset ja pohtimaan, miten yritys vastaa lainsäädännön muutoksiin, sidosryhmien odotuksiin ja onnistuu hyödyntämään markkinan murroksen luomalla kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin.     

Elinkeinopalvelut vahvasti mukana

Projektipäällikkö Heli Okkonen oli mukana järjestämässä High Metalissa järjestettyä tilaisuutta.  

On ollut ilo huomata, että Vantaalta löytyy paljon aktiivisia yrityksiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä elinkeinopalveluiden kanssa.

Heli Okkonen, projektipäällikkö

Heli Okkonen

Heli Okkonen, Vantaan elinkeinopalvelut

On ollut ilo huomata, että Vantaalta löytyy paljon aktiivisia yrityksiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä elinkeinopalveluiden kanssa.   

Elinkeinopalveluille tiivis yritysyhteistyö ja jatkuva keskustelu yritysten kanssa on paras tapa saada tietoa yritysten kehittämistarpeista. Pienimuotoisissa tilaisuuksissa on mahdollisuus keskustella ja tutustua lähemmin yritysten toimintaan, mikä auttaa meitä elinkeinopalveluissa kehittämään omaa toimintaamme vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin.  

Vantaan kaupungin tavoitteena on vahvistaa alueen elinkeinoelämää tukemalla yritysten elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Klusteritoiminta on avointa toimintaa, johon kaupunki kutsuu mukaan kaikki kiinnostuneet yritykset.

Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden koordinoimaa klusteritoimintaa koordinoi erityisasiantuntija Panu Vuorimaa (panu.vuorimaa@vantaa.fi

Hyödyllisiä linkkejä

 

Heli Okkonen, Projektipäällikkö, Muuvo, Vantaan osahanke

Laila Bröcker, Projektipäällikkö, Big-Flash, Vantaan osahanke