Neuvova Vantaa

Etiketter

Kundservice och rådgivningInvandrare

Målsättningen med utvecklingsprojektet Neuvova Vantaa är att förbättra tillgången till rådgivningstjänster för personer med främmande modersmål och göra handledningen smidigare i Vanda genom att utveckla och etablera flerspråkiga rådgivningstjänster med låg tröskel och flerspråkig information inom staden och befästa aktörernas samarbete och partnerskap.

Neuvova Vantaa -hankkeen tiimi: Irina, Jenni, Pirkko ja Aadan.

Neuvova Vantaa – projekt med många aktörer för att utveckla rådgivningstjänsterna för invandrare

För vem?  Våra kunder är alla Vandabor med främmande modersmål och alla som ger handledning och rådgivning för personer med främmande modersmål i Vanda. 

Varför? Vi bidrar till smidiga tjänster för stadsbor med främmande modersmål, och ger också stöd till dem som arbetar inom handlednings- och rådgivningsverksamheten. 

Hur?  

  • Genom att utveckla rådgivningstjänster med låg tröskel.  
  • Genom att utveckla tillgänglig och flerspråkig information.  
  • Genom att främja och stärka nätverkssamarbetet.  
  • Genom att erbjuda information och stöd.  
  • Genom att ordna utbildningar och möjligheter till kompetensutveckling. 

Flerspråkig rådgivningstjänst i Vanda och Helsingfors

Vandas flerspråkiga rådgivningstjänst som samordnats av projektet har öppnats i anslutning till Vandainfo i Myrbacka och Dickursby och myndighetsservicen International House i Sörnäs. Rådgivningsspråken är finska, svenska, engelska, estniska, ryska, arabiska, somaliska, dari och farsi. Dessutom finns det möjlighet till snabbtolkning per telefon. I projektet utförs dessutom pilotförsök med rådgivning i grupp och uppsökande rådgivning samt multiprofessionellt samarbete. 

Utveckling av flerspråkig information på stadsnivå

Projektet Neuvova Vantaa stöder och stärker den flerspråkiga informationen på stadsnivå under ledning av en informationskoordinator. Det grundläggande målet är att utveckla flerspråkig information på stadsnivå för att förbättra tillgången till tillförlitlig information i rätt tid, aktivera kommuninvånarna och garantera bättre service för dem.   

Kom med i vårt växande samarbetsnätverk!

I nätverket Neuvova Vantaa ingår för närvarande över hundra aktörer från kommunen, statliga myndigheter och organisationer. Nätverket är öppet för alla som i sitt arbete möter personer med främmande modersmål. Nätverket ordnar månatligen tematisk nätverksinformation, workshoppar, nätverksträffar för dem som arbetar med att ge rådgivning och en årlig mässa med fokus på integrationsnätverk i Vanda. Neuvova Vantaas sakkunniga i frågor som gäller partnerskapssamarbete ger också konsultation relaterad till tjänster för personer med främmande modersmål och fungerar som en bro mellan olika aktörer när nytt samarbete planeras.  
 
Fyll i Webropolblanketten (på finska) och kom med i nätverket Neuvova Vantaa. 

Verksamheten finansieras av Arbets- och näringsministeriet

Projektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Vanda stad. Vanda är en del av utvecklingsnätverket som består av över tjugo kommuner och samkommuner. Målet med bidraget som beviljas är att effektivera invandrarnas integration och sysselsättning i kommunerna genom att utveckla handlednings- och rådgivningsverksamhet med låg tröskel som ett multiprofessionellt samarbete. Med hjälp av bidraget utvecklar man ett riksomfattande nätverk för handlednings- och rådgivningstjänster som täcker de centrala städer och landskapscentrum som har ett större antal invånare med främmande modersmål. Nätverkets syfte är att i allt högre grad svara på sitt områdes handlednings- och rådgivningsbehov med hjälp av ett samarbete mellan kommuner och organisationer och interaktion genom flera kanaler.  

Verksamheten som nu utvecklas är kopplat till regeringsprogrammets mål om integration för invandrare, enligt vilka invandrarnas aktiva integration i det finländska samhället ska stärkas, effektiveras och påskyndas, och integrationstjänsternas kvalitet, förpliktelser och effektivitet ska förbättras. 

Ta en närmare titt på Neuvova Vantaa-projektets tjänster

Närmare information

Aadan Ibrahim

Projektledare
aadan.ibrahim@vantaa.fi

Mariam Bahafid

Projektspecialist
040 540 2819 mariam.bahafid@vantaa.fi

Partnerskapsexpert, flerspråkig rådgivning (arabiska)

Irina Aljasmäe

Projektspecialist
040 540 0253 irina.aljasmae@vantaa.fi

Flerspråkig rådgivning (ryska, estniska, finska)

Nina Leskelä

Projektspecialist
040 849 3916 nina.leskela@vantaa.fi

Projektkommunikation, samverkansnätverk samordning