Business Vantaa Hub - Toimintaperiaatteet ja käyttöehdot

Etiketter

TyönantajatTyönhakijatYritykset

Tältä sivulta löydät Business Vantaa Hub -verkostoitumisalustan toimintaperiaatteet sekä käyttöehdot. Business Vantaa Hub on kaupungin elinkeinopalveluiden ylläpitämä keskustelu- ja verkostoitumisalusta, jonne jokainen yritystoiminnasta kiinnostunut on lämpimästi tervetullut.

Toimintaperiaatteet

Vantaan elinkeinopalvelun digitaalinen Business Vantaa Hub -verkostoitumis- ja keskustelualusta (myöhemmin Palvelu) on avoin kaikille Vantaalla toimivien yritysten sekä maksuttomia neuvonta-, tuki- ja kehittämispalveluita tarjoavien organisaatioiden kuten oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen edustajille. Palveluun voi kirjautua myös muualla kuin Vantaalla toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden edustajat.

Kaikki Palveluun kirjautuneet henkilöt voivat jakaa Teemakeskustelut- ja Muut keskustelut -ryhmissä  tietoa yritystoimintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista, verkostoitua, käydä keskusteluja ja seurata Vantaan kaupungin julkaisemaa tapahtumakalenteria.

Moderoidut Teemakeskustelut ja käyttäjien omat Muut keskustelut -ryhmät

Teemakeskustelut-osiossa on Vantaan elinkeinopalveluiden pääkäyttäjien perustamia keskusteluryhmiä, joiden moderoinnista vastaa elinkeinopalveluiden asiantuntijat ja erikseen sovitut, muiden yrityspalveluita tarjoavien organisaatioiden edustajat. Teemakeskusteluryhmät ovat kaikille Palvelun käyttäjille avoimia.

Muut keskustelut -osioon voi kuka tahansa Palvelun käyttäjä perustaa omia keskusteluryhmiä. Toivomme, että keskusteluryhmällä on selkeä teema tai aihe, josta keskustelua ja ajatuksenvaihtoa käydään. Keskusteluryhmän tulee olla selkeästi nimetty. Keskusteluryhmä voi olla kaikille avoin, tai ryhmän perustaja voi pitää ryhmän suljettuna lähettämällä kutsun vain haluamilleen Palvelun jäsenille.

Elinkeinopalveluiden pääkäyttäjällä on oikeus poistaa keskusteluryhmiä, joiden aihe tai teema on tämän ohjeistuksen vastainen tai ryhmä ei ole ollut pitkään aikaan aktiivinen ja sen sisältö on vanhentunutta.

Business Vantaa Hubin 5 kultaista sääntöä

1) Arvosta keskustelukumppaniasi

Jokaisella on oikeus jakaa mielipiteitään ja käydä keskustelua yhteisössä. Meillä on kuitenkin nollatoleranssi kaikenlaiseen epäkunnioittavaan toimintaan käyttäjien välillä. Kaikki henkilöön kohdistuvat arvostelut on kielletty. Keskustelun sävyn tulee olla toisia kunnioittavaa ja ammattimaista.

2) Ei suoraa myyntiä

Kannustamme käyttäjiä olemaan aktiivisia ja tuomaan esiin henkilökohtaista tai yrityksen asiantuntijuutta. Suora myynti tai markkinointi ei kuitenkaan kuulu alustalle.

3) Keskustelun aiheena on yritys- ja liiketoiminta

Palvelussa käydään keskusteluja vain yritys- ja liiketoimintaan liittyvistä asioista. Palvelussa ei ole tarkoitus käydä muita keskusteluja, esim. vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin tai henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista. Tämän ohjeistuksen vastainen sisältö ja keskustelut poistetaan Palvelusta pääkäyttäjän toimesta.

4) Muista tekijänoikeudet

Toivomme yhteisön jäseniltä aktiivista toimintaa osallistumalla keskusteluihin ja jakamalla erilaista materiaalia ym. muille jäsenille. Ennen julkaisemista muistathan varmistaa, että sinulla on oikeus julkaisemaasi sisältöön. Vantaan elinkeinopalvelut ei valvo julkaistujen sisältöjen oikeellisuutta tai julkaisuoikeutta.

5) Huomioi tietosuoja

Päätä itse mitä henkilötietoja laitat profiiliisi. Älä jaa toisten henkilöiden henkilötietoja julkisesti, ellei sinulla ole siihen lupaa.

Käyttäjän poistaminen palvelusta

Jos huomaat Palvelussa näiden ohjeiden vastaista sisältöä tai muuten hyvien tapojen vastaista käyttäytymistä, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan asiasta elinkeinopalvelut@vantaa.fi

Vantaan elinkeinopalvelut pidättää itsellään oikeuden poistaa sääntöjä rikkoneilta käyttäjiltä Palvelun käyttöoikeuden. Ohjeet koskevat kaikkia käyttäjiä.

Palvelun käyttäjä itsellään on halutessaan oikeus tulla unohdetuksi. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä elinkeinopalvelut@vantaa.fi ja pyytää poistamaan profiili palvelusta. Käyttäjästä ei jää Palveluun tietoja, mutta käyttäjän antamat henkilötiedot säilytetään Vantaan elinkeinopalveluiden asiakasrekisterissä. Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista myös elinkeinopalveluiden asiakasrekisteristä.

Käyttöehdot

Yleistä

1.1 Business Vantaa Hub -yhteisöalusta (myöhemmin Palvelu) on Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden (myöhemmin Vantaa) digitaalinen palvelu, jonka Vantaalla tai muualla toimivien yritysten ja erilaisten neuvonta- tuki- ja kehittämispalveluita tarjoavien organisaatioiden edustajat voivat ottaa veloituksetta käyttöönsä. Palvelu sijaitsee osoitteessa: https://businessvantaahub.skillhive.com/. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Intunex Oy.

Palvelun tavoitteena on helpottaa yritystoimintaa harjoittavien ja erilaisia neuvonta-, tuki- ja kehittämispalveluita tuottavien toimijoiden välistä verkostoitumista ja vertaistuen löytämistä sekä tiedottaa yritystoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

1.2 Saadakseen Palvelun käyttöönsä henkilön (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluun rekisteröityvä Käyttäjä vakuuttaa rekisteröinnin yhteydessä tutustuneensa huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä sitoutuu tarkastamaan mahdolliset muutokset näihin Käyttöehtoihin jokaisella Palvelun käyttökerralla sekä noudattamaan mahdollisia muutoksia niiden tultua voimaan. Kulloinkin voimassa olevat Palvelun Käyttöehdot ovat osoitteessa: https://business.vantaa.fi/fi/business-vantaa-hub-toimintaperiaatteet-ja-kayttoehdot

1.3 Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Vantaan kulloinkin mahdollisesti erikseen antamia ja/tai Palvelun yhteydessä ilmoittamia Palvelun käyttöön liittyviä erillisiä ehtoja ja määräyksiä samoin kuin Vantaan ja Käyttäjän välillä mahdollisesti erikseen kirjallisesti sovittuja erillisiä ehtoja ja määräyksiä.

Rekisteröityminen ja rajoitettu palvelun käyttöoikeus

2.1 REKISTERÖITYMINEN. Palvelun käyttämisen edellytyksenä on, että Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Palveluun rekisteröityvän tulee olla luonnollinen henkilö. Palveluun ei voi rekisteröityä juridisena henkilönä eli yrityksen tai organisaation nimellä. Luonnollisen henkilön tulee olla oikeustoimikelpoinen ja vähintään kahdeksantoista (18) vuotta. Käyttäjän tulee rekisteröityä Palveluun omalla nimellään. Palveluun ei voi rekisteröityä nimimerkillä. Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjän tulee antaa nimitiedot (etu- ja sukunimi) sekä sähköpostiosoite (myöhemmin käyttäjätiedot). Käyttäjä sitoutuu pitämään antamansa Käyttäjätietonsa ajan tasalla. Kullakin Käyttäjällä voi olla vain yksi (1) Käyttöoikeus voimassa. Rekisteröitymisen jälkeen Palvelun Käyttäjällä on rajoitettu käyttöoikeus käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

2.2 RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN. Käyttäjä saa Palvelun voimassaoloajaksi omaa sisäistä toimintaansa koskevan rajoitetun ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai muutoin luovuttaa käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle. Palvelun Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää, kopioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää ja/tai käyttää Palvelua, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, siihen sisältyviä aineistoja, materiaaleja ja/tai tietoja taikka Palvelun kautta vastaanottamiaan aineistoja, materiaaleja ja/tai tietoja taikka niiden osia muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Käyttäjän on Vantaan valinnan mukaan Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Palvelun käyttö kokonaisuudessaan.

2.3 KÄYTTÄJÄKOHTAISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS. Käyttäjä luovuttaa Käyttäjäkohtaisiin Aineistoihin Vantaalle ja muille Palvelun Käyttäjille, joille Käyttäjä on antanut Palvelun yhteydessä suostumuksen, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Käyttäjäkohtaisia Aineistoja heidän omassa sisäisessä toiminnassaan. Tämän käyttöoikeuden puitteissa Vantaalla ja edellä tarkoitetulla muulla Käyttäjällä on oikeus kopioida Käyttäjäkohtaista Aineistoa sekä tehdä niihin muutoksia samoin kuin käyttää niitä pohjana jatkotyölle. Käyttäjäkohtaisia Aineistoja ei kuitenkaan saa luovuttaa kenellekään kolmannelle taholle muutoin kuin edellä tässä mainittua tarkoitusta varten. Näin ollen Vantaalla on oikeus luovuttaa Käyttäjäkohtaisia Aineistoja Palvelun sellaiselle toiselle Käyttäjälle, jolle Kyseinen Käyttäjä on antanut suostumuksensa näiden tietojen luovuttamiseen Palvelun käytön yhteydessä.

2.4 MAKSULLISET PALVELUT. Palvelu voi sisältää myös maksullisia palveluita (jäljempänä “Maksullinen Palvelu”). Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kulloinkin kysymyksessä olevan Palvelun yhteydessä. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullinen Palvelu voi olla myös Vantaan esittämien erillisten ehtojen ja määräysten alainen. Vantaalla on niin halutessaan oikeus muuttaa Palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi ja/tai toisinpäin. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä Palvelun yhteydessä. Mikäli hintoihin tulee muutoksia, niistä tiedotetaan seitsemän (7) päivää etukäteen Käyttäjälle lähetettävällä sähköpostilla tai Palvelun yhteydessä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Palvelun hintojen nostamista, Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään välittömin seuraamuksin ilmoittamalla Vantaalle kirjallisesti tai Palvelun yhteydessä Vantaan kulloinkin erikseen osoittamalla tavalla. Käyttäjän on käytettävä tässä mainittua irtisanomisoikeuttaan neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tiedon hintojen korottamisesta uhalla, että muutoin oikeus Palvelun irtisanomiseen tämän perusteella raukeaa. Käyttäjän irtisanoessa Palvelun tämän kohdan perusteella noudatetaan ennen hintojen korottamista olevia hintoja Palvelun päättymiseen saakka. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen suorittamaan mahdollisesti avoinna olevat maksut Palvelusta sopimuksen päättyessä.

Käyttäjän yleiset oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Käyttäjän Palveluun liittyvä käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa ja/tai muutoin ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi sähköpostitse Vantaalle: elinkeinopalvelut@vantaa.fi.

3.2 Sikäli kuin Käyttäjä toimittaa Palveluun Käyttäjäkohtaisia Aineistoja, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet toimittamiinsa Käyttäjäkohtaisiin Aineistoihin sekä että niitä voidaan käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Vantaalla on oikeus poistaa näkyvistä sellainen Käyttäjäkohtainen Aineisto, joka loukkaa ja/tai jonka epäillään loukkaavan kolmannen osapuolen tekijän- ja/tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Käyttäjä lähetä, välitä ja/tai tallenna Palveluun ja/tai sen kautta Käyttäjäkohtaisia Aineistoja, joka on hyvän tavan ja/tai lainsäädännön vastaisia. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä ja/tai tallentamatta Palveluun ja/tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden ja/tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa ja/tai materiaalia, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa sekä edellyttäen että näitä aineistoja ja/tai materiaaleja voidaan käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Tällaisesta aineistoista ja/tai materiaaleista käytetään muualla näissä Käyttöehdoissa myös määritelmää Käyttäjäkohtainen Aineisto.

3.3 Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja/tai ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei Käyttäjän käyttämänsä laitteet, yhteydet ja/tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palvelulle ja/tai Palvelun muille käyttäjille.

3.4 Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Vantaalle, Intunexille ja Palvelun muille Käyttäjille aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jotka aiheutuvat Palveluun liittyvistä, kyseisen Käyttäjän väärinkäytöksistä taikka lainsäädännön ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnasta.

Vantaan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Vantaa tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla –ehdoilla käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa. Vantaalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen ja/tai muun vastaavan syyn vuoksi. Vantaa pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun yhteydessä.

4.2 Vantaa ei anna mitään sitoumusta Palvelun toiminnasta ja/tai ominaisuuksista eikä siten takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Vantaaa ei myöskään vastaa Palvelun sisällöstä ja/tai sen oikeellisuudesta. Vantaa ei näin ollen vastaa esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, Käyttäjiin liittyvien aineistojen, materiaalien ja/tai tietojen oikeellisuudesta.

4.3 Vantaa ei toimi työnvälittäjä ja/tai muiden palveluiden välittäjänä eikä siten ole myöskään sopimusosapuoli Palvelun Käyttäjien keskenään mahdolliset tekemien sopimusten ja/tai muiden sitoumusten välillä. Mahdolliset sitoumukset ja sopimukset Palvelun Käyttäjien välillä tapahtuu asianomaisten palvelun Käyttäjien kesken ja mahdolliset oikeudet ja vastuut ovat näiden Palvelun Käyttäjien välisiä. Vantaa ei siten ole myöskään vastuussa mistään suorista tai epäsuorista kuluista ja/tai vahingoista, joita virheelliset ja/tai puutteelliset Käyttäjiin liittyvät aineistot, materiaalit ja/tai tiedot mahdollisesti aiheuttavat muille Käyttäjille ja/tai kolmansille osapuolille.

4.4 Vantaalla on halutessaan oikeus poistaa Palvelusta ja/tai muutoin estää pääsy Palveluun valintansa mukaan joko määräajaksi tai kokonaan sellaiselta Palvelun Käyttäjältä, joka on rikkonut näitä Käyttöehtoja. Vantaalla on myös oikeus poistaa Palvelusta sellainen Käyttäjäkohtainen Aineisto, joka Vantaan näkemyksen mukaan on lainsäädännön ja/tai hyvän tavan vastainen taikka muutoin sopimaton, virheellinen, haitallinen ja/tai vahingollinen.

Immateriaalioikeudet

5.1 PALVELU. Palvelu on suojattu tekijänoikeus- ja muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä. Tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyviin kaikkiin ohjelmistoihin ja muihin aineistoihin, materiaaleihin ja tietoihin sekä niiden uusiin versioihin, päivityksiin, lisäyksiin ja muihin muutoksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Vantaalle ja/tai kolmannelle osapuolelle.

5.2 KÄYTTÄJÄKOHTAISET AINEISTO. Tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet Käyttäjän itsensä luomiin aineistoihin ja materiaaleihin (”Käyttäjäkohtaiset Aineisto”) kuuluvat Käyttäjälle itselleen, ellei niiden siirtymisestä Vantaalle ja/tai muulle taholle ole sovittu. Käyttäjä takaa, että Käyttäjällä on oikeus sisällyttää nämä Käyttäjäkohtaiset Aineistot Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja että Vantaalla ja muilla Käyttäjillä on oikeus käyttää Käyttäjäkohtaisia Aineistoja näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä on Vantaan vaatimuksesta velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Vantaata ja/tai muuta Käyttäjää vastaan nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että Käyttäjän Palveluun Käyttäjäkohtainen Aineisto loukkaa immateriaalioikeuksia tai liikesalaisuuksia. Käyttäjä vastaa oikeudenkäynnissä maksettavaksi tuomittujen korvausten maksamisesta samoin kuin muista aiheutuneista kuluista ja kustannuksista Vantaalle ja/tai muulle Käyttäjälle. Käyttäjäkohtaisella Aineistoilla tarkoitetaan kaikkia Käyttäjän Palveluun syöttämiä aineistoja, materiaaleja ja/tai tietoja.

5.3 PALAUTE. Jos käyttäjä antaa palautetta (“Palaute”) Palvelusta, käyttäjä luovuttaa Vantaalle tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti seuraavat rajoittamattomat, maailmanlaajuiset ja rojaltivapaat, päättymättömät ja peruuttamattomat oikeudet: (i) käyttää, kopioida, muokata Palautetta ja siten luoda johdannaistuotteita sen pohjalta, (ii) valmistaa, valmistuttaa, käyttää, myydä, vuokrata tai muulla tavoin tuottaa tuotteita ja/tai ylläpitää palveluja, joissa laitetaan käytäntöön Palautetta (tai osia siitä) tai muulla tavoin hyödyntäen Palautetta, sekä (iii) muulla tavoin ilmaista tai tarjota palveluja kolmannelle osapuolelle koskien Palautetta.

Tietosuoja/henkilötiedot

6.1 Vantaa kerää Käyttäjän tilausta ja Palvelun käyttöä koskevia henkilötietoja, joita Vantaa tarvitsee Palveluun tarjoamiseksi Käyttäjälle ja muihin Vantaan tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimet ja yhteystiedot. Vantaa käsittelee näitä rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteen mukaisesti (Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden informointiasiakirja), joka löytyy Business Vantaan verkkosivulla osoitteessa: https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/selosteet-oikeudet-ja-tietosuoja/henkilotietojen-kasittely/henkilotietojen-kasittely-vantaan-kaupungin-elinkeinopalveluissa.

6.2 Vantaalla on oikeus luovuttaa Käyttäjiä koskevia tietoja viranomaisille, sikäli kuin lainsäädäntö ja/tai muut mahdolliset määräykset ja päätökset edellyttävät tietojen luovuttamista. Lisäksi Vantaalla on oikeus luovuttaa Käyttäjiä koskevia tietoja näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja/tai Käyttäjän suostumuksella.

6.3 Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi Käyttäjän tietokoneelle saatetaan siirtää ns. evästeitä. Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten Palvelua käytetään. Näiden tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäisiä Käyttäjiä.

6.4 Kaikki kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan kulloinkin voimassaolevien Palveluun liittyvien Käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Vantaa ja Intunex pyrkivät teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhat koskien luvatonta pääsyä Palvelussa oleviin tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Tosin mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen järjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan. Siten tietojen toimittamiseen ja käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

Voimassaolo

7.1 Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan välittömästi, kun Käyttäjä on ne hyväksynyt tai ryhtyy käyttämään Palvelua, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin edellyttäen kuitenkin, että Vantaa myös hyväksyy näissä molemmissa tilanteissa Käyttäjän Palvelun Käyttäjäksi. Mikäli Vantaa ei hyväksy Käyttäjää Palvelun Käyttäjäksi, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua miltään osin.

7.2 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua toistaiseksi, ellei Palvelun Käyttäjän ja Vantaan välillä ole erikseen toisin sovittu määräaikaisesta käyttöoikeudesta. Vantaalla on halutessaan oikeus irtisanoa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua välittömin seuraamuksin ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai Palvelun yhteydessä Käyttäjälle. Vantaan irtisanomisilmoitus katsotaan tulleen Käyttäjän tietoon, kun sähköposti lähetetty Käyttäjälle tai ilmoitus on julkaistu Palvelun yhteydessä Käyttäjälle ja Käyttäjä seuraavan kerran rekisteröityy Palveluun. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelu ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vantaalle: elinkeinopalvelut@vantaa.fi. Käyttäjän irtisanomisilmoitus katsotaan tulleen voimaan, kun ilmoitus on tullut Vantaan tietoon, ellei muuta ole sovittu. Käyttäjän on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki avoinna olevat maksut Palvelun päättymisen yhteydessä.

Muut ehdot

8.1 VASTUUNRAJOITUKSET. Sen lisäksi, mitä muualla näissä Käyttöehdoissa on sovittu Vantaa ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista kuluista ja/tai vahingoista. Muutoin Vantaan vastuu Palveluun liittyvistä sopimusrikkomuksista aiheutuneista välittömistä kuluista ja/tai vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kumulatiivisesti enintään sata (100,00) euroa.

8.2 KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN. Vantaalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai Palvelun yhteydessä Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne tulevat Käyttäjän tietoon, ellei Vantaa ilmoita myöhemmästä voimaantuloajankohdasta. Käyttäjä hyväksyy Vantaan Käyttöehtoihin tekemät muutokset hyväksymällä ne muutosilmoituksen yhteydessä Vantaan kulloinkin erikseen osoittamalla tavalla tai käyttämällä Palvelua, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun päättymään välittömin seuraamuksin ilmoittamalla Vantaalle kirjallisesti tai Palvelun yhteydessä Vantaan kulloinkin erikseen osoittamalla tavalla. Käyttäjän on käytettävä tässä mainittua irtisanomisoikeuttaan neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tiedon käyttöehtojen muuttamisesta uhalla, että muutoin oikeus Palvelun irtisanomiseen tämän perusteella raukeaa. Käyttäjän irtisanoessa Palvelun tämän kohdan perusteella noudatetaan ennen Käyttöehtojen muuttamista olevia Käyttöehtoja kyseiseen Käyttäjään Palvelun päättymiseen saakka. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen suorittamaan mahdollisesti avoinna olevat maksut Palvelusta sopimuksen päättyessä.

8.3 SIIRTÄMINEN. Vantaalla on oikeus siirtää tämä sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa Palveluun liittyvä toiminta tai sen osa myydään ja/tai muutoin luovutetaan kolmannelle osapuolelle. Tämän lisäksi Vantaalla on oikeus siirtää tämä sopimus Vantaan kaupungin sisällä kulloinkin Vantaan kaupungissa kuuluvalle muulle toimialalle. Palvelun Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä Käyttäjällä ole oikeutta siirtää sitä kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Vantaan etukäteen antamaa kirjallista nimenomaista suostumusta.

8.4 YLIVOIMAINEN ESTE. Vantaa ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Vantaan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Vantaan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Vantaa on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, sähkökatko, työselkkaus, tulipalo, ukonilma, Internet-yhteyksien katko, ydinonnettomuus ja/tai muu luonnonilmiö taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Käyttäjästä tai Palvelusta riippumaton syy.

8.5 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lakiin sisältyvät lainvalintasäännökset. Tästä Palvelusta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin sovintoneuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei sovintoon päästä, ratkaistaan erimielisyys ensimmäisenä oikeusasteena Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tai vastaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

More information