Företags- och arbetsplatstomter

Etiketter

ByggandeLokalerFöretagare

Vanda arbetsplatstomter ligger i områden med goda trafikförbindelser. Nya företagsparker och trivsamma bostadsområden anläggs bland annat fortgående bland annat kring Helsingfors-Vandas internationella flygplats.

Kauppakeskus Dixi.

Aviapolis är huvudstadsregionens snabbast växande företagsområdet i miljön kring den internationella flygplatsen. Det logistisk läget gör området till en bra placeringsort till exempel för företag som bedriver internationell handel.

Produktionsområdet Veckal ligger i korsningen av Ringbanan och de centrala trafiklederna. I området har planerats 150 hektar mark som lämpar sig för industri- och produktionsinriktad verksamhet och det är möjligt att planera rentav 500 000 kvadratmeter nya lokaler här.

Företagstomter längs huvudbanan erbjuder utmärkta lägen för företag för vilka närheten till centrum och goda trafikförbindelser är viktiga.

Företagstomter till salu och för uthyrning

Staden både säljer och hyr ut företagstomter. I överlåtelseavtalen ingår ett villkor om skyldighet att bygga. Utgångspunkten anses vara att två tredjedelar av byggnadsrätten på tomten ska utnyttjas inom 2 år. Det är inte tillåtet att avyttra tomten i obebyggt skick.

Fastighetsskatten fastställs enligt lagen om fastighetsskatt. Den som arrenderar marken betalar inte fastighetsskatt för marken.

Läs mer om arbetsplatstomterna som Vanda stad äger och som är till salu i Vandas karttjänst.

More information

Jari Sainio

tomtombudsman
040 041 9676 jari.sainio@vantaa.fi

Armi Vähä-Piikkiö

tomtchef
040 733 7447 armi.vaha-piikkio@vantaa.fi

Keywords

TomterFöretagande