Yhteisö on enemmän

Yhteisöt ovat yritysten välisiä tai yrityksiä ja Vantaan kaupungin toimintoja yhdistäviä yhteistyöverkostoja. Yhteisötyössä on kysymys tiedon ja ideoiden jakamisesta ja uusien yhteistyökuvioiden kehittämisessä eri toimialojen välille. Yhteisöjen kautta on mahdollista löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja näkökulmia. Yhteisöt myös yhdistävät eri toimialojen toimijoita aivan uusilla tavoilla. Parhaimmillaan yhteisöt voivat synnyttää Vantaalle aivan uudenlaisia yhteisyrityksiä yli toimialarajojen.Vantaalla käynnistetyt kärkiklusterit ovat: Kiinteistöklusteri, Ruokaklusteri, Lentorahti, Korkean osaamisen tuotanto ja Kiertotalousklusteri.