Palveluryhmä: Ympäristö ja luonto

Uusiolassa tavataan – mutta mikä on Uusiola?

Uutinen

Elinkeinopalvelut järjesti 24.5.2023 yhdessä yritysten kanssa tutustumiskäynnin kiertotalouskeskus Uusiolaan.

Kestävän työmatkaliikkumisen hyötyjä - Case Vaisala Oyj

Uutinen

Vantaanlaaksossa toimiva Vaisala Oyj on edistänyt kestävää työmatkaliikkumista pitkäjänteisesti monipuolisin keinoin. Vastuullisuustavoitteiden kiristyessä myös uusia keinoja tarvitaan. Syksyllä Vaisala selvitti mitä työsuhdematkalipun, lihasvoimaisen kilometrikorvauksen tai maksullisen pysäköinnin

Vastuullisuus yrityksissä

Koontisivu

Tältä sivulta löydät kootusti yritysvastuun materiaaleja ja vinkkejä muun muassa ilmastotyön aloittamiseen yrityksessä.

Tukea kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen

Uutinen

Marraskuisissa webinaareissa tarjotaan yrityksille ja muille työnantajille tietoa kestävästä liikkumisesta ja sen edistämisestä työpaikalla. Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikoilla kannattaa, sillä se tuo mukanaan muun muassa kustannussäästöjä sairaspoissaolojen vähentyessä, lisää

Pysyvä toimintamalli helpottaa ilmastotavoitteiden toteutumista kaupunkien ja yritysten välisessä yhteistyössä 

Uutinen

Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit laativat osana yhteistä ilmastohanketta suunnitelmat pysyvästä ilmastoyhteistyön toimintamallista kaupungin ja yritysten väliseen ilmastotyöhön. Vantaalla panostetaan eri toimijoiden väliseen ilmastokumppanuuteen, Keravalla yhteistyön tukena on uusi

Kestävää työmatkaliikkumista kaupungin ja yritysten yhteistyönä – Vantaa kutsuu työnantajat mukaan kehitystyöhön

Uutinen

Vantaalla on käynnistynyt liikkumisen ohjauksen hanke, johon toivotaan mukaan alueella toimivia yrityksiä! Hankkeen aikana kartoitetaan mitä kaupunki voi tehdä tukeakseen yritysten ja muiden työnantajien kestävän liikkumisen toimia. Kestävä työmatkaliikkuminen ei ole pelkästään yritysvastuullisuutta

Liiketoimintaa ilmastoinnovaatioista

Blogi Business Vantaa

Webinaarikoonti yrityksille suunnatusta webinaarista, jonka aiheena oli ilmastoinnovaatiot ja ilmastoliiketoiminta.

Vaikuttavimmat keinot kuntien ja yritysten välisessä ilmastoyhteistyössä

Blogi Business Vantaa

Kunnan erilaisilla ilmastoyhteistyön keinoilla tavoitellaan erilaisia asioita ja keinojen vaikuttavuus on erilainen. Vantaan, Keravan ja Järvenpään ilmastoyhteistyön hankkeessa toteutettiin vaikuttavuuden arviointi kunnan erilaisille ilmastoyhteistyön keinoille.

ILPO vie kohti vihreämpää Vantaata

Uutinen

Maaliskuussa päättyneen Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen (ILPO) ansiosta ymmärrys Vantaan kaupungin biojätevirroista ja raskaan liikenteen sujuvuudesta kasvoi.

Ympäristö- ja ilmastotekoja yritysarjen joka tasolla

Blogi Business Vantaa

Webinaarikoonti yrityksille suunnatusta webinaarista, jonka aiheena oli yritysarjen ilmastoteoista energia, liikkuminen, hankinnat ja jätteet.