Palveluryhmä: Työ ja elinkeinot

Roboboost avasi teknologian mahdollisuuksia

Uutinen

Robotiikka kannattaa ottaa hyötykäyttöön, ja Roboboost-hanke vauhditti asiaa Vantaalla! Varian opiskelijat tutustuivat hyvinvointiteknologiaan ja esittelivät yrityksille sen hyödyntämistä. Lisäksi robotiikkatietoutta ja -osaamista jaettiin esimerkiksi tapahtumien kautta.

FAIR vahvistaa yritysten liiketoiminnan digitalisaatiota

Uutinen

FAIR -hanke on osa eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien kehittämistä, jolla edistetään PK -yritysten digitalisaatiota, tekoalyn käyttöön ottamista ja kyberturvallisuutta.

Liiketoimintaa ilmastoinnovaatioista

Blogi Business Vantaa

Webinaarikoonti yrityksille suunnatusta webinaarista, jonka aiheena oli ilmastoinnovaatiot ja ilmastoliiketoiminta.

6Aika-kaupunkistrategia on osoittanut yhteistyön voiman

Uutinen

Suomen suurimpien kaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen, monivuotinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia on tuottanut pysyvään käyttöön hyviä työkaluja, uusia toimintatapoja sekä luonut tiiviin yhteistyöverkoston.

Vaikuttavimmat keinot kuntien ja yritysten välisessä ilmastoyhteistyössä

Blogi Business Vantaa

Kunnan erilaisilla ilmastoyhteistyön keinoilla tavoitellaan erilaisia asioita ja keinojen vaikuttavuus on erilainen. Vantaan, Keravan ja Järvenpään ilmastoyhteistyön hankkeessa toteutettiin vaikuttavuuden arviointi kunnan erilaisille ilmastoyhteistyön keinoille.

Testbed yhdisti kiinteistömanagerin ja sisäilma-analyytikon

Artikkeli

Kiinteistönomistajalle entistä tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa kiinteistöjen tilasta. Tarjolla oivallinen ja riittävän iso testiympäristö mittausteknologian toimittajalle. Siinä hyödyt, jotka yhdistävät Vantaan VTK:n ja Masinotekin Kaupunki kokeilualustana -hankkeessa.

Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminta ja -verkostot vahvistuvat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Tiedote

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus (HEVi) vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. HEVin pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden

Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnettävissä

Uutinen

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat tarpeet ratkaista yritysten vastuullisen kasvun haasteita.

Tieto innostaa ja avaa uusia mahdollisuuksia – osaamisen kehittäminen on yritysten voimavara

Uutinen

Työelämän kiihtyvä muutostahti haastaa yrityksiä. Teknologinen kehitys ja koronapandemian kaltaiset yllätykset edellyttävät ketteryyttä ja muutoskykyä, jossa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön merkitys kasvaa. Business Vantaa -verkostosta löytyy apua myös osaamisen kehittämiseen.

Hei Vantaalla toimivat yritys! Pohdituttaako osaavan työvoiman löytäminen?

Uutinen

Kutsumme Teidät kuulemaan, mitä on meneillään Vantaan kaupunki kärkihankkeeksi valitussa Oppimiskampus -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja nostaa pitkäjänteisesti vantaalaisten osaamistasoa ja täten varmistaa yrityksille osaavan työvoiman saatavuus.