Työllistämisen Vantaa-lisä yrityksille

Työllistämisen Vantaa-lisä on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa vantaalaisen työttömän työnhakijan, jolle on myönnetty palkkatukea. Työnantaja on elinkeinotoimintaa harjoittava yritys.

Esittely

Asiasanat

Yritykset
Työllistämisen Vantaa-lisä on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa vantaalaisen työttömän työnhakijan, jolle on myönnetty palkkatukea. Työnantaja on elinkeinotoimintaa harjoittava yritys. Työnantajan ei tarvitse itse olla vantaalainen.

Vantaa-lisä on yrityksille 500 e/kk, silloin kun kyseessä on kokoaikainen työ. Vantaa-lisä on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkakuluihin, kuten perehdytys-, ohjaus- ja työvälinekustannuksiin.

Vantaa-lisä voidaan myöntää määräaikaiseen, to
istaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Tuki on harkinnanvarainen. Elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille tuki maksetaan vähämerkityksellisenä eli ns. de minimis -tukena.

Työnantajana sinulla on mahdollisuus hakea työllistämisen Vantaa-lisää sopiessasi oppisopimuksesta tai työllistäessäsi vantaalaisen, jonka palkkauksen tueksi saat työnantajana palkkatukea. Palkkatuen tulee olla myönnettynä haettavalle ajanjaksolle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. TE-toimiston tai kuntakokeilun jatkaessa tai myönnetyn palkkatukijakson olleessa pidempi kuin 12kk, voidaan tukea myöntää jatkopäätöksellä toiset 12 kuukautta. Oppisopimukseen tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle, mutta tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa.

Vantaa-lisää voit hakea Oma Vantaa -asiointipalvelussa tai lomakkeella, jonka voi pyytää sähköpostitse osoitteesta tyollistamistuet@vantaa.fi. Kirjaudu asiointipalveluun yksityishenkilönä ja luo palveluun yritystoimija sekä sen perustiedot. Liitä hakemukseen palkkatukipäätös sekä allekirjoitettu työsopimus. Jatkohakemukseen liitä palkkalaskelma ja vain ne muut liitteet, joissa on tapahtunut muutoksia.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin Kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta. Hakemuksen saapuessa määräaikaa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

Hyväksytyn Vantaa-lisän maksamme ilmoittamallesi pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävä osa tuesta maksamme automaattisesti tammikuussa.

Mikäli palkattu henkilö keskeyttää työsuhteen tai työsuhde päättyy muusta syystä, ilmoita siitä välittömästi kaupungin työllistämistukien käsittelijälle. Työsuhteen keston ylittävän osan tuesta perimme takaisin.

Tukijakson päätyttyä toimita selvitys tuen käytöstä Vantaan kirjaamoon tai Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta. Liitä selvitykseen tukijakson viimeisin palkkalaskelma. Selvityksen tulee olla Vantaan kirjaamossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetyn tuen perimme takaisin.

Palvelun käytön edellytykset

Vantaa-lisän ehdot:

- Palkan tulee olla työehtosopimusten (TES) mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

- Osa-aikatyöntekijöiden kohdalla tuen suuruus suhteutetaan tuntimäärään. Mikäli työaika on esim. 60 prosenttia kokonaistyöajasta, on tuen suuruus 60 %.

- Palkkatuki ja Vantaa-lisä eivät saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Vantaa-lisän määrä vähennetään ylimenevältä osalta.

- Työllistämisen Vantaa-lisä yrityksille voidaan myöntää yhdellä päätöksellä palkkatuen keston ajalle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. TE-toimiston tai kuntakokeilun jatkaessa tai myönnetyn palkkatukijakson olleessa pidempi kuin 12kk, voidaan tukea myöntää jatkopäätöksellä toiset 12 kuukautta. Oppisopimukseen tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle, mutta tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa.

- Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.

- Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, sekä osa-aikatyöntekijöilleen.

- Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.

- Työnantajalla ei saa olla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen merkittäviä laiminlyöntejä.

- Tukea ei myönnetä jos työnantaja on aikaisemmin saanut tukea eikä toimittanut tuen käytöstä käyttöselvitystä tai jos aikaisempiin tukipäätöksiin liittyen on ilmennyt epäselvyyksiä, joita ei ole hyväksyttävästi selvitetty.

Avainsanat

TyöllisyysTyöllistäminenRekrytointi