Työllistä palkkatuella

Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.

Esittely

Asiasanat

YrityksetJärjestöt
Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.

Palkkatukea hakee aina työnantaja, ja palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle. Palkkatukea voivat saada yritykset, yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat, kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, ja tukiajan pituus riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työna
ntajasta.

Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. Yhdistyksillä, säätiöillä ja rekisteröidyillä yhdyskunnilla, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, voi olla mahdollisuus 100 % palkkatukeen aina 65 % työaikaan saakka, jos palkattavan henkilö on ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta. Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen.

Jos etsit palkkatukityötä tai Vantaan kaupungin tarjoamaa palkkatuettua työtä, ole yhteydessä Vantaa-Kerava kuntakokeilun omavalmentajaasi.

Palvelun käytön edellytykset

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Työnantaja - näin haet palkkatuen:

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista, mielellään 2 viikkoa ennen työsuhteen suunniteltua aloituspäivää. Hae palkkatukea sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.

Palkkatukityötä ei saa aloittaa ennen kuin päätös palkkatuesta on tehty.

Jos et voi hakea palkkatukea sähköisesti, voit lähettää paperisen palkkatukihakemuksen: palkkatuki.vantaa-kerava@vantaa.fi

Avainsanat

TyöllisyysTyöllistäminenRekrytointi