Koulutustarjonta

Yksi tapa kehittää yrityksen toimintaa on kouluttaa organisaatiota, sen työntekijöitä tai johtoa. Kouluttautumalla henkilöstön osaaminen paranee ja organisaation kilpailukyky kasvaa. Joskus koulutustarve koskee koko yritystä, joskus taas kyse on yksittäisten työntekijöiden täydennyskoulutuksesta. Toisinaan koulutustarve koskee yrityksen kehittämistä tai muutostilanteita.Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista koulutusmuodoista Vantaalla, niin henkilöstölle kuin yritysjohdollekin.