Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten.

Lapsi katsoo kameraan toimistohuoneessa

Palveluita kehitetään asukkaan asialla

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään jo nyt Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. Hankkeessa mm. pilotoidaan uusia työtapoja ja menetelmiä sekä kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä tukevia rakenteita.

Kansalliseen tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan alueella hankkeen kehittämiskärjiksi on valittu:

Lisäksi hankkeessa kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -konseptia, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluista yhtenäinen kokonaisuus, joka on selkeä ja helposti lähestyttävä, niin asiakkaalle kuin työntekijällekin.

Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Valtakunnallisen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Ohjelmaan kuuluva Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hanke seuraa samoja tavoitteita ja hankkeen kehittämistyötä ohjaavatkin:

  • Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
  • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Laatu ja vaikuttavuus
  • Monialaisuus ja yhteentoimivuus
  • Kustannusten nousun hillintä

Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä yhdistämällä Vantaan ja Keravan nykyiset hyvät käytännöt. Hankkeessa myös kokeillaan uusia menetelmiä erilaisissa piloteissa.

Hanke on aloitettu vuonna 2020 ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Vuoden 2023 ajan hanke toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alaisuudessa.

Vakehyvia uutisia -uutiskirje

Täältä voit lukea Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteisen uutiskirjeen viime julkaisut!

Sotenuotiolla-podcast

Tästä voit kuunnella Sotenuotiolla-podcastin jaksoja. Linkit avautuvat Spotify-palvelussa.

Lisätietoja

Marja Veikkolainen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla
Hankepäällikkö
040 593 9201 marja.veikkolainen@vantaa.fi

Avainsanat

SOTE-uudistusHyvinvointialue