Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus rakentaa Helsingin, Espoon ja Vantaan EU-hankkeista mahdollisimman vaikuttavaa portfoliota Euroopan Unionin vuosina 2021–2027 voimassa olevalla rahoituskaudella.  

Hankkeen vaihe
Meneillään
Hankkeen aikataulu
-
Budjetti
1 333 333 €
Nainen katsoo lumoutuneena 3D-tulostinta.

Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, sekä työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat 9.2.2021 ”Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen”. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ja yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. ​

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit toteuttavat ekosysteemisopimusta yhdessä. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki (hankkeen kokonaisuuden toteutuksesta, viestinnästä ja hankehallinnosta), Espoon ja Vantaan kaupungit osatoteuttajia. Ekosysteemisopimuksessa tulee huomioida kolmen kaupungin strategiset tavoitteet. ​

Sopimuksen valmisteluvaiheessa määriteltiin neljä painopistettä, joissa hankkeita tullaan toteuttamaan. Painopisteet ovat:

1. Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

2. Hyvinvointi ja terveysteknologia

3. Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut

4. Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen.

Ekosysteemisopimuksen kautta rahoitettavien hankkeiden toimintalogiikassa korostuu kolme menetelmällistä painotusta:

1) kehitys- ja kokeiluympäristöjen hyödyntäminen ja kehittäminen;

2) osaamiskeskittymien vahvistaminen sekä

3) yritysten liiketoimintaosaamista tukevien palveluiden kehittäminen.

Koordinaatio tukee kehittämishankkeiden vaikuttavuutta varmistamalla, että ne käynnistyvät oikea-aikaisesti ja täydentävät olemassa olevaa ekosysteemiä. Koordinaatio auttaa sopeutumaan valituissa painopisteissä tapahtuvaan kehitykseen pitkän ohjelmakauden aikana ja reagoimaan uusin ideoihin. Portfolion muodostamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeissa mukana olevien toimijoiden valmiuteen sitoutua toiminnan jatkoon.

www.hevinnovations.fi

Twitter: HEVinnovations

Lisätietoja

Fulvio Rizzo

Vantaan kaupunki
Projektipäällikkö
+358 40 5467418 fulvio.rizzo@vantaa.fi