Oppimiskampus

Oppimiskampus on investointi kasvuun ja elinvoimaiseen tulevaisuuteen. Jatkuvan oppimisen superkampus ja vantaalainen innovaatioympäristö rakentuu Tikkurilan Jokiniemeen.

Hankkeen vaihe
Valmistelussa
Visio oppimiskampuksen sijoittumisesta Vantaan Tikkurilaan

Vantaalaisten ja laajemmin myös suomalaisten taidot ja osaaminen vaativat jatkuvaa kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työelämän murroksessa myös yritysten tarpeet ja toimintatavat ovat muutoksessa.

Vantaan ratkaisu osaamisen ja kohtaannon haasteisiin on visio vahvasta osaamis-, oppimis- ja innovaatiokeskittymästä. Valmisteilla oleva kaupunkitasoinen Oppimiskampus-hanke on Vantaan tuore avaus elinvoimaisen, innostavan ja osaavan kaupungin kehityspolulla. 

Tikkurilan Jokiniemeen halutaan luoda uniikki ammatillisen koulutuksen superkampus, joka palvelee opiskelijoita, työnhakijoita, työnantajia sekä yrityksiä. Oppimuskampus kehittää jatkuvaa oppimista ja työvoiman kohtaantoa laajan yhteistyöverkoston ja yhteisten, digitaalisten palvelualustojen kautta.

Kampuksella vaalitaan uudistuvaa ammatillista osaamista, luodaan uutta kaupunkikulttuuria ja innovoidaan uusia ratkaisuja jatkuvasti vahvistuvan liiketoimintaympäristön hyväksi. Oppimiskampus vahvistaa Vantaan roolia yhtenä pääkaupunkiseudun kasvumoottoreista.

Tavoitteena on, että kampukselle rakentuu paitsi fyysinen, myös digitaalinen alusta ekosysteemille. Näin voidaan yhteiskehittää muun muassa koulutussisältöjä, koulutusvientiä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Hankkeen kehitystyön ja rakentamisen lähtökohtana on tarve- ja asiakaslähtöisyys. Kampuksen tilaratkaisuissa tavoitellaan älykkyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja, joustavuutta ja yhteiskäyttöä. Tämä mahdollistaa sekä tehokkaat että viihtyisät tilat.

Kampusalueesta muodostuu kiinteä osa elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jonne on toimivat julkiset liikenneyhteydet. Kampusalueelle rakentuu oppilaitosten, elinvoimaa tukevien julkisten palveluiden, vähittäiskaupan, kulttuuripalveluiden, toimistotilojen ja asumisen monipuolinen kokonaisuus.

Lisätietoja

Ulla Boer

Vantaan kaupunki
Hankepäällikkö
+358 40 6401971 ulla.boer@vantaa.fi