Hankinnoilla työllistäminen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotJärjestötYritykset

Vantaan kaupunki edistää hankinnoissaan työllistymistä yhdessä palveluntuottajan kanssa. Työllistämisvelvoite liitetään ostopalvelusopimukseen kohtaan Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu. Sen myötä ostopalveluun liitetään palveluntuottajalle velvoite työllistää työttömiä työnhakijoita sopimuksen laajuuden mukaan.

Työllistämisvelvoite tarjoaa yritykselle mahdollisuuden löytää ratkaisuja työvoimatarpeeseen matalalla kynnyksellä ja saada siihen kaupungilta maksutonta rekrytointipalvelua. Työttömän työntekijän palkkaukseen on saatavilla palkkatukea ja vantaalaisen työllistettävän työntekijän kohdalla myös Vantaa-lisää.

Tehtävän ei tarvitse sijoittua suoraan Vantaan kaupungille tuotettavaan palveluun, vaan se voi olla muuta palvelua tukevaa tehtävää.

Ensisijaisesti tarkoituksena on työllistää vantaalaisia ja keravalaisia työttömiä työnhakijoita, joita voivat olla:

  •  pitkäaikaistyöttömiä (yli 25 vuotta, yli 12 kuukautta työttömänä)
  •  nuoria työttömiä (alle 25 vuotta, yli 6 kuukautta työttömänä)
  •  vieraskielisiä tai vähemmistöryhmiin kuuluvia
  •  osatyökykyisiä
  •  ikääntyneitä

Voimme yhdessä pohtia työvoimatarvetta ja ratkaisuja työllistämisvelvoitteen täyttämiseksi. Ota yhteyttä hankinnoilla työllistämisen projektipäällikköön:

Mikko Turunen
mikko.turunen@vantaa.fi

Rekrytoinnin voi toteuttaa monin tavoin

Palveluntuottaja voi toteuttaa rekrytoinnin vapaavalintaisella tavalla: sopiva tekijä voi löytyä esimerkiksi omien verkostojen tai rekrytointikanavien kautta. Työllistettävä voi olla määräaikaisessa työsuhteessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, oppisopimuksella tai työharjoittelussa. Työsuhteen keston tulee kuitenkin olla vähintään 9 kuukauden pituinen ja työajan vähintään 18 tuntia viikossa.

Rekrytointia suunnitellessa palveluntuottajan kannattaa määritellä ennakoivasti sopiva työtehtävä, johon työllistämisvelvoitetta voi soveltaa. Työtehtävän ei tarvitse kohdistua suoraan tuotettavaan palveluun, vaan työllistettävä(t) voidaan sijoittaa yrityksen sisällä myös muihin tehtäviin (Y-tunnus perusteena). Työsuhde solmitaan palveluntuottajan ja työntekijän välille.

Avainsanat

TyöllisyysTyöllistäminenHankinnat