Työllistämisen Vantaa-lisä järjestöille

Työllistämisen Vantaa-lisä on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa vantaalaiselle työttömän työnhakijan, jolle on myönnetty palkkatukea. Työnantaja on yhteisö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat.

Introduction

Tags

Järjestöt
Työllistämisen Vantaa-lisä on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa vantaalaisen työttömän työnhakijan, jolle on myönnetty palkkatukea. Työnantaja on yhteisö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat.

Järjestöjen Vantaa-lisä on 300 e/kk.Vantaa-lisä on tarkoitettu palkattavan työntekijän palkkakustannuksiin.
Tuki on harkinnanvarainen.

Työnantajan on mahdollista hakea työllistämisen Vantaa-lisää sopiessaan oppisopim
uksesta tai työllistäessään vantaalaisen, jonka palkkauksen tueksi työnantaja saa palkkatukea. Palkkatuen tulee olla myönnettynä vähintään haettavalle ajanjaksolle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. TE-toimiston tai kuntakokeilun jatkaessa tai myönnetyn palkkatukijakson olleessa pidempi kuin 12kk, voidaan tukea myöntää jatkopäätöksellä toiset 12 kuukautta. Oppisopimukseen tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle, mutta tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa.

Vantaa-lisää yhdistyksille voit hakea Oma Vantaa -asiointipalvelussa tai lomakkeella, jonka voi pyytää sähköpostitse osoitteesta tyollistamistuet@vantaa.fi . Kirjaudu asiointipalveluun yksityishenkilönä ja luo palveluun yritystoimija sekä sen perustiedot. Liitä hakemukseen palkkatukipäätös sekä allekirjoitettu työsopimus. Jatkohakemukseen lisää palkkalaskelma ja vain ne muut liitteet, joissa on tapahtunut muutoksia.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin Kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta. Hakemuksen saapuessa määräaikaa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

Hyväksytyn Vantaa-lisän maksamme ilmoittamallesi pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävän osa tuesta maksamme automaattisesti tammikuussa.

Mikäli palkattu henkilö keskeyttää työsuhteen tai työsuhde päättyy muusta syystä, ilmoita siitä välittömästi kaupungin työllistämistukien käsittelijälle. Työsuhteen keston ylittävän osan tuesta perimme takaisin.

Tukijakson päätyttyä toimita selvitys tuen käytöstä Vantaan kirjaamoon tai Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta. Liitä selvitykseen tukijakson viimeisin palkkalaskelma. Selvityksen tulee olla Vantaan kirjaamossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetyn tuen perimme takaisin.

Prerequisites

Vantaa-lisän ehdot:

- Vantaa-lisä voidaan myöntää määräaikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen.

- Palkkatuki ja Vantaa-lisä eivät saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Vantaa-lisän määrä vähennetään ylimenevältä osalta.

- Työllistämisen Vantaa-lisä järjestöille voidaan myöntää yhdellä päätöksellä palkkatuen keston ajalle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. TE-toimiston tai kuntakokeilun jatkaessa tai myönnetyn palkkatukijakson olleessa pidempi kuin 12kk, voidaan tukea myöntää jatkopäätöksellä toiset 12 kuukautta. Oppisopimukseen tukea voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle, mutta tuki on haettava 12 kuukauden jaksoissa.

- Palkan tulee olla työehtosopimusten (TES) mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

- Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin. Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, sekä osa-aikatyöntekijöilleen.

- Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantaja ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.

- Työnantajalla ei saa olla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen merkittäviä laiminlyöntejä.

- Tukea ei myönnetä jos työnantaja on aikaisemmin saanut tukea eikä toimittanut tuen käytöstä käyttöselvitystä tai jos aikaisempiin tukipäätöksiin liittyen on ilmennyt epäselvyyksiä, joita ei ole hyväksyttävästi selvitetty.

Keywords

TyöllistäminenTyöllisyysRekrytointi