Starttiraha aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha turvaa aloittelevan yrittäjän toimeentulon yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa enintään 12 kk ajan.

Introduction

Tags

AsukkaatNuoretMaahanmuuttajat
Starttiraha turvaa aloittelevan yrittäjän toimeentulon yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa enintään 12 kk ajan.

Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (34,50 €/päivä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa voivat saada työttömät työnhakijat, palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvät henkilöt sekä sivutoimiset yrittäjät, jotka laajentavat yritystoiminnan päätoimiseksi. Starttiraha myönnetään vasta,
kun on selvitetty, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

Starttirahan saamisen ehtona ovat muun muassa päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, mahdollisuudet jatkuvaan kattavaan toimintaan, tarpeellisuus toimeentulon kannalta ja yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty.

Prerequisites

Starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on käynnistynyt ennen kuin starttirahan myöntämisestä on tehty päätös.

Jos olet kiinnostunut hakemaan starttirahaa, suosittelemme ensin varaamaan ajan YritysVantaan maksuttomaan neuvontaan. Tämän jälkeen varaa aika jättämällä yhteydenottopyyntö Henkilöasiakkaan Oma asiointi -verkkoasiointikanavassa (Aloittavan yrittäjän palvelut).

Keywords

Yrittäminen